When Nimiq Moon ?

Transactions

Version

v0.0.1

Endpoint

/transactions/:range

range options:

 • /transactions/day/ Transactions for every 15 minutes
 • /transactions/week/ Transactions for every 1 hour
 • /transactions/month/ Transactions for every 4 hours
 • /transactions/year/ Transactions for every 2 days

Sample Request

https://api.nimiq.cafe/transactions/day?api_key=YOUR_API_KEY

Sample Response

[
 {
  "timestamp": 1528310702,
  "transactions": 16,
  "volume": 5033452090
 },
 {
  "timestamp": 1528309802,
  "transactions": 11,
  "volume": 20318548
 }
]